Hvordan oppnå et patent?

For å få innvilget et patent må søknaden sendes til en patentmyndighet, i Norge bruker vi vanligvis Patentstyret. I søknaden om patent må patentkrav og en patentbeskrivelse forekomme. Søknaden må være skriftlig, men kan imidlertid leveres på norsk eller engelsk i Norge. Dersom den leveres på engelsk må kravene likevel oversettes til norsk før søknaden kan føre til meddelt patent. Patentsøknader sendes til Patentstyret i Norge, til det europeiske patentverket, til den internasjonale patentorganisasjonen, eller til et annet lands nasjonale patentmyndigheter.

Søknaden må blant annet inneholde beskrivelse av oppfinnelsen, beskrivelsen må være så god at oppfinnelsen kan lages på bakgrunn av denne.

Søknaden må i tillegg inneholde patentkrav. Her definerer søkeren selv eller ved hjelp av en fullmektig, oppfinnelsen i patentkravene. Dette er også årsaken til at patentkravene er den viktigste delen av et patent. Siden dette er en obligatorisk del av patentsøknaden, settes det rammer for beskyttelsesomfanget til et patent. Et krav til en patentsøknad er at den må inneholde minst ett selvstendig patentkrav.

Krav til patentbarhet

Patentstyret vil vurdere patentsøknaden opp mot disse kravene til patentbarhet:

·  Teknisk karakter og effekt

·  Reproduserbarhet

·  Nyhetskrav

·  Oppfinnelseshøyde

Viktig å holde oppfinnelsen hemmelig

Som vi kan se i oversikten over, kan en oppfinnelse bare patenteres hvis den er ny. Derfor er det svært viktig å holde oppfinnelsen hemmelig inntil patentsøknaden er levert inn, og i noen tilfeller inntil du har mottatt uttalelsen om patentbarheten til oppfinnelsen. Dersom du gjør oppfinnelsen offentlig før du sender søknad om patent vil en avsløring av ideen kunne hindre deg i å få patent på oppfinnelsen. Er du allerede i kontakt med utviklere, investorer eller andre samarbeidspartnere er det avgjørende at du gir beskjed om hemmeligholdet av oppfinnelsen. Her kan du be samarbeidspartnere om å signere en taushetserklæring.

Unntak

Det er enkelte ting som ikke kan patenteres, da gjelder det blant annet oppfinnelser som bare består av:

·  Vitenskapelige oppdagelser

·  Metoder/planer innen spill/data/forretningskonsept

·  Kirurgisk behandling, terapi eller diagnostisering

·  Oppfinnelser som strider mot offentlig orden og moral

·  Plantesorter, dyreraser, og fremstilling av disse

Når du får innvilget patent hos Patentstyret gjelder beskyttelsen bare i Norge. Dersom du vil ha patenter andre steder i verden må du søke til hvert enkelt land, dette kan du imidlertid gjøre via internasjonale ordninger som Norge er tilsluttet.

Hvilket vern gir et patent?

Et patent gir en rett til å hindre andre i å anvende, tilvirke, tilby eller utby et produkt eller en fremgangsmåte.

Omfanget av patentvernet bestemmes av patentkravene, og utnyttelsen av et produkt eller en fremgangsmåte som direkte dekkes av patentkravene vil alltid være en patentkrenkelse, med mindre man har samtykke fra patenthavers side. Utnyttelser som indirekte dekkes av patentkravene kan også utgjøre et patentinngrep, så lenge utnyttelsesløsningen er ekvivalent.

Det er innehaver som må håndheve patentrettighetene. Dersom man kommer utfor et patentinngrep, kan patenthaver kreve at bruken opphører, i tillegg kan man kreve erstatning for et eventuelt økonomisk tap. Patentbrudd kan straffes i form av bot eller fengsel, dette skjer imidlertid svært sjeldent.

Hva innebærer et lån uten sikkerhet?

Når du søker om lån uten sikkerhet betyr det at du som lånekunde ikke trenger å stille sikkerhet i bolig, bil eller båt. I motsetning til for eksempel boliglån stiller ikke bankene krav til egenkapital for å innvilge lånet. Det betyr dermed at bankene tar en større risiko når de låner ut penger uten sikkerhet, det fører også til at rentene blir høyere.

Et lån uten sikkerhet har likevel en mye lavere rente enn for eksempel et kredittkort og dyre smålån.

I og med at du ikke er nødt til å stille sikkerhet for lånet, bestemmer du selv hva lånepengene skal brukes til. Enten du skal bruke pengene til oppussing i hjemmet, spontan ferie eller uforutsette utgifter, står du altså helt fritt til å bruke lånet til det du ønsker.

Selv om lånet kan brukes til akkurat det du ønsker, er det likevel smart å huske på at dette er et lån som skal nedbetales. Derfor bør et lån uten sikkerhet brukes på noe verdifullt og nyttig for deg.

De vanligste låneformålene er oppussing, refinansiering og uforutsette hendelser.

Refinansiere med lån uten sikkerhet

Man kan også bruke et lån uten sikkerhet til å refinansiere gjeld. Siden renten hos ulike banker og mellom de ulike typene forbrukslån varierer en god del, er det ikke helt sikkert at du har den beste renten. Mange har også flere smålån og gjeld fra et kredittkort, da kan det vært lurt å refinansiere gjelden i et helt nytt lån.

Fordeler med å samle gjeld:

·  Du får lavere rente

·  Du får færre gebyrer

·  Du får en nedbetalingsplan

Dersom du samler alle dine gjeldsposter vil du få en bedre oversikt over økonomien og i større grad kontroll på alle betalingene. Det er langt enklere å bare ha en faktura å forholde seg til, enn flere fakturaer.

Dette er viktig å tenke på før du tar opp et lån

Alle typer lån skal sees på som en forpliktelse som må overholdes. Selv om du får en lavere rente og mer fleksible muligheter til å betale ned gjelden enn det du gjør hos for eksempel kredittkortselskapene, er det en forutsetning at du faktisk er i stand til å betale ned den månedlige utgiften. Man bør derfor aldri ta opp et større lån enn det man kan klare å betale ned.

Dette må du huske på når du vil låne uten sikkerhet

Dersom man trenger raske penger er det vanskelig å holde hodet kaldt. Det er også grunnen til at svært mange låner penger uten sikkerhet i all hast, uten å tenke og reflektere gjennom alt de burde før de takker ja til denne låneavtalen. Dette er de tre viktigste tingene du bør reflektere rundt når du skal låne uten sikkerhet, uansett hvor fort du trenger pengene.

Har du råd til lånet?

Bare du kjenner din privatøkonomi, og de aller fleste av oss vil ha en oversikt over om vi har kapasitet til å betjene et lån eller ikke. Vurderingen handler om å se nøye over månedsbudsjettet ditt. Hvor mye penger er igjen når faste utgifter som regninger og gjennomsnittlig forbruk er betalt? Er du trygg på inntektsnivået ditt? Hvordan ser privatøkonomien ut hvis du låner den summen du ønsker deg? Det er viktig at du er realistisk, på den måten blir du ikke sittende med et lån du ikke har kapasitet til å betjene.

Budsjett

Du bør være klar over at lån uten sikkerhet er dyre lån. Du må betale svært høye rentesatser og det er derfor smart å låne det absolutte minimum i denne låneformen. Hvis du for eksempel skal pusse opp stuen bør du sette opp et budsjett for hvordan pengene du låner skal benyttes. Hvis du vil refinansiere må du kun ta opp gjelden du har utestående hos kreditorene dine. Slik unngår du å ta opp lånte penger som egentlig ikke var nødvendig til låneformålet.

Betal fort tilbake

Når man signerer på en låneavtale får man en svært nyttig oversikt over bankens faste månedstrekk. Et lån uten sikkerhet er et svært strukturert annuitetslån, det betyr altså at du betaler samme beløp hver eneste måned i låneperioden. Dersom du har kapasitet til det, er det smart å betale mer enn det som kreves av banken. Det kan faktisk være spesielt lurt når du forholder deg til en lengre nedbetalingsperiode på et lån uten sikkerhet. Ved å redusere denne perioden med noen måneder kan du spare deg for mye penger. Det er dermed alltid viktig at du vurderer totalkostnaden på lånet opp mot månedskostnaden.  Du kan også spare deg for renteutgifter på restgjelden hvis du betaler inn mer hver måned.

Fem tips for å spare strøm i 2021

Du kan gjøre en rekke tiltak for å redusere strømforbruket ditt slik at du får lavere strømregninger. Flere av disse tiltakene vil ikke gjøre noen store forandringer i hverdagen din, det vil si at livskvaliteten din vil bli bevart samtidig som strømforbruket blir lavere. Her er fem områder i boligen du kan redusere strømforbruket på!

Oppvarming

Et tips her er å senke innetemperaturen med en grad. Hold temperaturen inne på mellom 19 og 22 grader. Du sparer ca. Fem prosent av kostnadene til oppvarming for hver grad du senker innetemperaturen med.

Du kan også montere en termostat som styrer romoppvarmingen. Det er viktig å redusere varmen i rom som ikke brukes!

Ikke sett vinduet på gløtt over lang tid, luft heller kort og effektivt. Ved denne metoden unngår du nedkjøling av gulv, vegger og tak. Monter gode tettlister rundt vinduene hvis de trekker og trekk for gardinene om kvelden, dette reduserer varmetap.

NB! All elektrisk drevet nedkjøling som for eksempel Aircondition og varmepumper, vil øke strømforbruket.

Bad

På badet kan du installere en sparedusj. Med den sparer du inntil 50 prosent energi i motsetning til andre dusjhoder. Ikke sløs med varmtvannstanken og gjerne senk temperaturen på varmtvannstanken til 65 grader. Aldri senk den til under 60 grader, dette på grunn av legionellabakterier.

Vaskerom

Oppvaskmaskinen og vaskemaskinen bruker like mye energi halvfull som full. Derfor er det viktig at du aldri slår disse på før de her helt full. Husk at flere plagg blir rene av å vaske de på 30 grader.

Belysning

Her er det lurt å benytte sparepærer i kalde rom og utendørs. Forskjellen på en sparepære og en vanlig lyspære er at en sparepære omdanner 80 prosent av energien til synlig lys, mens en vanlig lyspære omdanner kun fem prosent. Sparepæren varer også mye lengre.

Det er viktig å slå av alle lys i rom som ikke brukes. Du kan også bruke dimmer for å redusere energiforbruket.

Kjøkken

Her er det viktig at du fyller opp oppvaskmaskinen helt opp før du slår den på. Du bør også fylle opp fryseren, en halvfull fryser bruker mer strøm enn en full fryser dersom fryserdøren åpnes ofte. Dette fordi kald luft forlater fryseren letter ved en halvfull fryser.

Tips: tin maten i kjøleskapet istedenfor mikrobølgeovnen.